Názov prevádzky:
Auto Unicom Zvolen, s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Strážska cesta 9169
SK-960 01 Zvolen
Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo konta
IBAN: